COACHEE spel

Het COACHEE! spel’ is een complete werkvorm voor kindercoaching.

Naast praktisch is het COACHEE!-spel ook veelzijdig, speels en creatief.

Het spel kan worden gespeeld met kinderen, jongeren en volwassenen en geeft op een veilige en rustgevende manier veel informatie over het kind, de situatie waarin het zich bevindt en de hulpvraag of levensles die bij het kind speelt.

Intro COACHEE spel

Er was eens een koetsier. Hij had een prachtige koets waarin hij mensen kon vervoeren van de ene plek naar de andere plek. Soms zaten er deftige mensen in de koets. Soms voorname zakenmensen, en heel af en toe mocht de koetsier de koning en de koningin vervoeren. De reis ging langs de rivier en vaak over hobbelige wegen, langs modderige rivierpaden en over zanderige weggetjes vol gaten. De paarden van de koetsier waren gelukkig heel sterk en ze luisterden goed naar hun baas.

Op een dag staat de koetsier te wachten op nieuwe passagiers. Hij weet dat er iemand mee zal rijden die heel belangrijk is. Iemand die van de ene plek naar de andere plek moet. En die iemand, dat ben jij. Samen gaan jullie onderweg. Wat komen jullie allemaal tegen denk je?

Opeens zegt de koetsier ‘ho maar’ tegen zijn paarden. De paarden luisteren weer goed en stoppen meteen. Je bent nog lang niet op de plek van je bestemming, maar toch zegt de koetsier dat je mag uitstappen.

‘De brug is kapot’, zegt de koetsier. ‘Ik kan je tot hier brengen, maar de rest moet je zelf doen. Je moet naar de overkant van de rivier. Het enige wat ik voor je heb, is deze kist met stenen. Als je deze stenen een voor een in het water legt, kun je over de stenen springen en de overkant bereiken. Maar voor je de stenen krijgt moet je nog wel wat doen.’

Spelvorm:

Als ik met de kinderen aan de slag ga, maak ik regelmatig gebruik van het COACHEE spel.
Het spel stelt een rivier voor die het kind moet oversteken, alleen, probleem, er is geen brug. Het kind kan door het beantwoorden van vragenkaartjes stenen verdienen zodat het een pad kan leggen door de rivier en naar de overkant kan gaan. Bewust of onbewust is het kind door deze werkvorm bezig met het constructief omgaan met zijn uitdaging. Het zoeken naar een oplossing of het accepteren van een situatie in zijn leven.
De vragen en opdrachten gaan over zes verschillenden levensgebieden: kind en familie, kwaliteiten en talenten, hulpvraag of het probleemoplossend vermogen, het kind op school en het hebben van en omgaan met emoties.
Er komen verschillende werkvormen aan bod, bijv: tekenen, werken met bewegingsvormen en gesprekken voeren.

Het doel van het spel is onder andere:

  • Kinderen vinden het leuk om een spel te spelen.
  • Het spel geeft mij informatie over het kind en over de situatie waarin het kind zich bevindt.
  • Het kind maakt opdrachten en beantwoordt vragen waardoor er inzicht komt in de hulpvraag.
  • Ik krijg ook een idee over hoe het kind denkt, is het pro actief met zijn onderwerp aan de gang of voelt het zich een slachtoffer? Denkt het kind praktisch, is het enthousiast, is het introvert of juist extravert. Tijdens het spelen van het spel krijg ik antwoord op heel wat vragen.
  • Tijdens de eerste sessies is het belangrijk dat er een vertrouwensband groeit. Het spel helpt daarbij.
  • Het kind is constructief en actief aan het werk met zijn uitdaging.