Coaching

Betekenis

De term “coach” is afgeleid van het woord koets. Een koets is een wagen om een persoon van de ene naar de andere plaats te transporteren. Een koets werd in de eerste instantie gebruikt voor belangrijke personen. Waardevolle, gewaardeerde mensen gingen met de “coach” op reis.

Een goede kindercoach laat het kind koetsier zijn op zijn eigen koets. Het kind leert zelf de touwtjes in handen te nemen en de coach zit er naast om te begeleiden totdat het zelfstandig de koers kan houden.

Hoe ziet kindercoaching er praktisch uit?

Als ouders zien dat het kind niet lekker in zijn vel zit, kunnen zij contact zoeken met een kindercoach. Deze zal hen uitnodigen voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek vertellen ouders wat hen zorgen baart. Er wordt een intakeformulier ingevuld met praktische informatie en de kindercoach legt uit hoe er gewerkt wordt in de kindercoachpraktijk. Er wordt een afspraak gemaakt wanneer de kindercoach met het kind in gesprek gaat. Tijdens dit eerste gesprek ligt de nadruk op het bouwen aan een vertrouwensband, want zonder deze band zal het kind zich niet veilig voelen om zich open te stellen voor begeleiding. De coach kijkt goed naar wat het kind nodig heeft. Misschien voelt het kind zich prettig als er buiten iets wordt ondernomen of vindt het het juist leuk om creatief aan de slag te gaan. Dat is allemaal mogelijk.

En hoe verder?…

Na die eerste keer volgen meestal nog zo’n drie tot vijf sessies. Soms nog wat meer, maar net zolang totdat het kind zich sterk genoeg voelt om het weer alleen aan te kunnen.

Het gebeurt regelmatig dat, wanneer de sessies zijn afgelopen, een kind zelf na verloop van tijd aangeeft nog eens met de kindercoach te willen praten om weer even op te laden.

Soms is een kind nog te jong om zelf gecoacht te worden. Wat dan kan helpen is dat de ouders met de coach in gesprek gaan over de dingen waar ze tegenaan lopen. De coach kijkt dan mee met de ouders en kan zo ondersteuning bieden.