Talenten

We worden allemaal geboren met een grote zak cadeautjes: onze gaven en talenten. We hoeven daar niets voor te doen, we kiezen ze niet uit, we krijgen ze gewoon. Ze maken ons tot wie we zijn. Als we aan een bepaalde persoon denken, dan vallen die kwaliteiten meteen op: iemand is daadkrachtig, zorgzaam, enthousiast, enz.

Talenten en uitdagingen.

Ieder kind heeft zijn eigen talenten. Hoe kunnen we deze stimuleren, zodat deze talenten tot bloei komen. Dat is wat we graag willen: dat ieder kind tot zijn recht komt, dat het zich kan ontplooien tot een uniek en zelfstandig persoon.

Helaas zie ik tijdens mijn werk op school kinderen die niet goed in hun vel zitten. Ze zijn verdrietig, boos, faalangstig, onzeker. Ook zie ik de relaties tussen ouders en kinderen. Soms is daar iets mis. Ouders kunnen opvoeden best lastig vinden.

Daar wil ik graag wat mee. Hoe kan ik ouders en kinderen helpen beter in hun vel te zitten en meer de positieve mogelijkheden van elkaar te zien. Om beter met elkaars talenten en elkaars uitdagingen om te gaan.

Met die gedachte ben ik de opleiding Coaching en Counseling gaan doen en aansluitend een opleiding Kindercoaching.

Ik wil samen met ouders en kinderen kijken naar de mogelijkheden die er zijn om beter en gezelliger met elkaar om te gaan. Om aan een goede relatie met elkaar te werken.

Maar ook om problemen die het kind op school ervaart, aan te pakken. Wat doe je bijv. als je samenwerken lastig vindt? Wat doe je als je niet prettig op school voelt? Wat doe je als je je niet belangrijk voelt en geen vriendjes hebt? Wat doe je als je ouders gaan scheiden en er met niemand over durft te praten? Wat doe je als je verdrietig bent omdat je vader ernstig ziek is?

Welke talenten hebben mijn kinderen?

Waar letten wij, volwassenen, op bij het kijken naar de talenten van onze kinderen? Welke talenten ze hebben? Of welke talenten wíj willen dat ze hebben? Zijn wij bezig met onze kinderen de kansen te bieden zodat hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen? Of zijn we bezig met het opdringen van het ontwikkelen van ‘talenten’ die ze helemaal niet hebben, maar die wij zo geweldig zouden vinden in onze kinderen?

Positief zelfbeeld

We willen allemaal dat onze kinderen gelukkig zijn. Een positief zelfbeeld draagt daartoe bij. Kinderen die een positief zelfbeeld hebben, zijn beter in staat relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden. Ze hebben meer zelfvertrouwen dan kinderen met een negatief zelfbeeld. Zelfvertrouwen, vertrouwen hebben in eigen mogelijkheden is ook een belangrijke basisvoorwaarde voor leren.

Voor het ontwikkelen van een positief zelfbeeld is het belangrijk dat onze kinderen positief benaderd worden. Daarnaast is het ook belangrijk dat ze hun eigen kwaliteiten kennen. Door met kinderen over hun goede eigenschappen, hun talenten, te praten, krijgen ze inzicht in zichzelf. Het benoemen van de eigen kwaliteiten kan kinderen bevestigen in wie ze zijn, in wat ze de moeite waard maakt.

Talenten en kindercoaching

Het ontdekken van de kwaliteiten, het bespreken van de sterke kanten van kinderen, kan heel goed in een kindercoachsessie plaats vinden.

Het werken aan een goed en positief zelfbeeld kan een goed uitgangspunt zijn om een kindercoachtraject aan te gaan.