COACHEE richtlijn

C=concreet doel
O=onderzoek en overzicht
A=afstemmen
C=capaciteit
H=haalbaar, hulpmiddelen, hulpbronnen
E=eigenaar
E=effecten

Deze richtlijn is geen vast schema, maar een hulpmiddel. Het kind is zelf de beste wegwijzer om het pad aan te geven. Ieder kind is weer anders en heeft recht op een eigen aanpak. Maar om de juiste informatie te krijgen, vind ik het belangrijk deze lijnen in het oog te houden.

Concreet doel

We gaan ontdekken wat het kind wil bereiken.

Vaak zal het kind benoemen wat het NIET wil. Bijvoorbeeld: Ik wil niet boos worden bij het samenwerken. We gaan dan eerst de zin positief verwoorden: Ik wil rustig reageren bij het samenwerken.

Onderzoek en overzicht

Wat werkt voor het kind? Wat helpt hem om dit doel te gaan halen? Wat moet het kind nog leren om dit doel te bereiken?

Bijvoorbeeld: om rustig te reageren bij het samenwerken is het belangrijk om goed naar elkaar te luisteren, wat wil de ander en waarom? Begrijpt het kind de motieven van de ander?

Afstemmen
Is het doel afgestemd op het kind? Kan het kind dit doel halen?

Capaciteit

Is het kind capabel, heeft het genoeg kwaliteiten en mogelijkheden dit doel te bereiken? Zijn de omstandigheden van het kind toereikend om aan het doel te werken, denk aan gezinssituatie, vriendjes, relatie met leerkracht.

  Haalbaar/hulpbronnen/
  hulpmiddelen

  Is het doel haalbaar, kan het kind er een positieve ervaring mee opdoen?

  Welke hulpmiddelen ga ik inzetten?

   Eigenaar

   Let erop dat het kind de eigenaar is van het plan en niet de ouders, leerkracht of coach. Het kind werkt aan zijn eigen plan.

   Effect

   Elke stap die het kind zet binnen dit plan, heeft een bepaald effect. Het is belangrijk steeds voor ogen te houden en te bespreken met het kind wat voor effect dat is.

   Het kind moet zich de vraag stellen: Hoe ziet mijn wereld er uit als ik dit doel bereik en wil ik dat?

   Het zou kunnen dat door deze vraag besluit het concrete doel te veranderen. Het kan ook zijn dat er door deze vraag meerdere mogelijkheden naar voren komen en/of er andere hulpbronnen in beeld komen.